PRODUKUJEMY

PRZYRZĄDY LABORATORYJNE DO BADANIA FARB I LAKIERÓW
OZNAKOWANIA SAMOPRZYLEPNE RUROCIĄGÓW

Kilka słów o firmie

        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAGOS” rozpoczęło działalność w 1995 roku od produkcji przyrządów laboratoryjnych do badania farb i lakierów. Wykonujemy również przyrządy według indywidualnych potrzeb klientów.
Kilkanaście lat temu poszerzyliśmy zakres produkcji o wykonywanie: Oznakowań samoprzylepnych rurociągów ( strzałek kierunkowych).
Zajmujemy się również usługami: - naprawa i serwisowanie elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych i sprężarek, obróbka skrawaniem i obróbka na CNC.

 Metoda pomiaru wg Testu W-D

Urządzenie do określania czasu otwartego dla dyspersyjnych materiałów budowlanych takich jak farby i tynki pocienione.

 

Znaki na Rurze

Jednoznaczne i prawidłowe oznakowanie instalacji pozwala na bezbłędne i szybkie zlokalizowanie przyczyny nieprawidłowego jej działania

 

 

Rura Kodowana

Prawidłowe, wyraźne i jednoznaczne oznakowanie rurociągów w systemach instalacyjnych pozwoli nie tylko na zapobieżenie awarii lub

 

 

Informacja Wizualna

Informacja wizualna w postaci rysunków, symboli, ikon czy schematów wykorzystywana jest w większości dziedzin życia. Widać ją np. na dworcach kolejowych