URZĄDZENIE DO OKREŚLANIA
CZASU OTWARTEGO
DLA DYSPERSYJNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
TAKICH JAK FARBY I TYNKI POCIENIONE

Metoda pomiaru wg Testu W-D

Zasada wykonania oznaczenia:
Ocena zmian reologii dyspersyjnego materiału budowlanego w czasie jego schnięcia – z wykorzystaniem metalowych kulek, toczących się po poziomej płycie, na którą nakłada się cienką powłokę badanego materiału. Mierzy się długość drogi (L), jaką pokonuje kulka, która zaznacza tor (ślad) na powierzchni powłoki.
Schemat działania urządzenia przedstawiono na rysunku.

Istnieje korelacja między długością drogi (L), jaką pokonuje kulka w czasie schnięcia powłoki a czasem otwartym badanego dyspersyjnego materiału budowlanego. Czas otwarty wyznacza się z wykresu – oznacza czas (t) na osi X, odpowiadający przecięciu się dwóch linii poprowadzonych stycznie do dwóch znamiennych fragmentów wykresu.

Urządzenie przetestowane i rekomendowane przez firmę 

row logo